Звідси витрати на просування

R+D=S*W – P – [S*(O+A)+F]

3 Крупні підприємства та фірми з метою створення привабливого іміджу розробляють та реалізують фірмовий стиль.

Фірмовий стиль – графічні, кольорові, мовні та інші прийоми, що забезпечують упізнання виробів серед конкуруючих.

Основними елементами фірмового стилю є:

§ товарний знак (включає оригінальний напис назви фірми)

§ фірмовий лозунг (слоган)

§ фірмовий колір або поєднання кольорів

§ фірмовий комплект шрифтів

§ фірмові поліграфічні константи (формат, стиль ілюстрацій та текстів)

§ єдине музичне оформлення

§ фірмовий блок – поєднання всіх вище зазначених елементів

В Україні у 1998р. був прийнятий Закон “Про рекламу”, який є одним з найдосконаліших в світі. В цьому законі, а також у “Міжнародний кодекс міжнародної торгової палати з рекламної практики” сформульовані основні положення щодо недобросовісної реклами. В цих документах зазначено, що будь-яка реклама повинна бути бездоганною, благопристойною, чесною і правдивою, реклама не повинна вміщувати стверджень або зображень, які ідуть в розріз з прийнятими в суспільстві правилами благопристойності.

До основних положень, які формулюють поняття недобросовісної реклами відносять:

O рекламне послання споживачам не повинно використовувати його недосвідченість або нестачу знань

O рекламне послання споживачам не повинно грати на відчутті страху

O рекламне послання споживачам не повинно будуватись на марновірстві, виклику насильства, дискримінації з ознаки раси, релігії або статті

O рекламне послання споживачам не повинно вміщувати тверджень з перебільшенням, які б вводили в оману споживачів щодо ціни, якості, доставки, повернення, обмінну, ремонту, гарантій товару

O порівняння з товарами конкурентів повинно бути чесним і не упередженим

Відповідальність за недотримання цих правил лежить на рекламодавцях, видавництвах та власниках ЗМІ.

До недобросовісної реклами відносять також недоброякісні переклади з іншої мови, які вводять в оману споживачів.


3. Характерні особливості елементів системи маркетингових комунікаційСтимулювання збуту є одним з елементів маркетингових комунікацій. В даний час воно знаходить все більше поширення в Росії. Позитивними факторами є висока ефективність даного методу і його доступність.

Стимулювання збуту - це маркетингова діяльність, спрямована на спонукання споживачів купувати цей товар, але відрізняється від реклами, особистого продажу або пропаганди.

Стимулювання збуту застосовується, коли в ситуаціях, коли необхідно: 1) за короткостроковий проміжок часу підвищити обсяг продажів;

2) утримати прихильність споживача до продукції;

3) просунути на ринок новий товар;

4) взаємодіяти з іншими елементами просування.


0388196971976398.html
0388232545627585.html
    PR.RU™