Еталонна відповідь до ККР № 19

Практична частина – 50 балів

Ситуаційна задача

Рис. 1. Підаміда А. Маслоу

Завдання.

1.Визначте і заповніть кожний рівень піраміди потреб А. Маслоу.

2.Сформулюйте можливий результат використання теорій мотивації менеджером для досягнення цілей організації.

Рівні теорії 5-рівневої ієрархії потреб А. Маслоу

  1. Фізіологічні потреби
  2. Прагнення до безпеки

3. Соціальні потреби

4. Потреба в повазі

5. Потреба в самовираженні

Менеджер повинен зацікавити кожного працівника робити те, що від нього очікують. Для цього потрібно використати методи мотивації, такі, як притягнення до участі в діяльності підприємства, доручення працівнику більш важливої і значущої роботи, тощо. Це сформує відчуття зростання особистісної ролі працівника у процесі досягнення компанією певних висот, власної причетності до збільшення обсягів прибутку.

Еталонна відповідь до ККР № 20

Практична частина – 50 балів

Ситуаційна задача

Фірма, що спеціалізувалася на виробництві канцелярських товарів, за останні два роки зменшила темпи прибутковості своєї діяльності. У зв'язку з цим виникла потреба зменшення обсягів підприємства, інакше фірма зазнає збитків. На менеджера фірми покладено завдання найефективніше скоротити чисельність робочих місць на підприємстві.

Для вирішення цієї проблеми керівник фірми має проаналізувати наявні кадри, зважити всі важливі моменти і прийняти рішення з огляду на такі варіанти дій:

— звільнити тих співробітників, які досягли пенсійного віку або ще не мають достатнього досвіду роботи;

— подбати про переведення співробітників, яких буде звільнено, на інші місця роботи;

— залишити лише тих працівників, котрі мають законодавчо привілейоване право залишитися.

Завдання.

Виберіть один із запропонованих варіантів і обгрунтуйте його.

Серед запропонованих варіантів вирішення проблеми найбільш сприйнятливим є комбінування всіх варіантів в такій послідовності:

Звільнити співробітників, які досягли пенсійного віку або ще не мають достатнього досвіду роботи і подбати про переведення на іншу роботи тих співробітників, які не змогли знайти роботу самостійно.

Залишити працівників, котрі мають законодавчо право залишитися.

Залишити працівників, які найближчим часом уходять на пенсію.

Еталонна відповідь до ККР № 21

Практична частина – 50 балів

Ситуаційна задача

Фірмі на постійну роботу потрібен менеджер. З цією метою провели конкурс, що передбачав співбесіду та психологічні тести. У результаті відбору конкурсантів визначились з двома претендентами:

1) молодий спеціаліст — людина комунікабельна, енергійна, але не має трудового досвіду;

2) жінка, яка вміє працювати з людьми, має досвід роботи, але у неї двоє маленьких дітей.

Завдання.

Якого з двох претендентів Ви б рекомендували і чому?

Фірмі рекомендовано прийняти на посаду менеджера жінку. Незважаючи на наявність двох маленьких дітей, жінка має досвід роботи менеджером і вміє працювати з людьми. Ці два аргументи є більш важливими для діяльності фірми.


0388300544086177.html
0388372213127153.html
    PR.RU™