По яким параметрам судять про величину фізичного навантаження?

1. *ЧСС, ЧД, глибина дихання, хвилинного та ударного об’ємів серця, АТ

2. Температури тіла, ЧСС, ЧД, показників динамометрії

3. АТ, пульсу, величини венозного тиску, показників крові

4. температура тіла, показників крові, пульсу, ЧД

5. Глибини і частоти дихання, АТ, температури тіла

176. За характером дії на організм людини хімічні речовини поділяються на:

1. загально токсичні

2. подразнюючі, сенсибілізуючі

3. канцерогенні

4. мутагенні

5. *всі відповіді вірні

177. Масове розповсюдження інфекційної хвороби людей у часі та просторі у межах певного регіону, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності, який реєструється на цій території, називається:

1. пандемія

2. *епідемія

3. епідемічним спалахом

4. епідемічним вогнищем

5. епідемічною захворюваністю

178. Здатність держави, суспільства, соціальної групи, особистості зберегти з певною імовірністю достатні і захищені інформаційні ресурси та інформаційні потоки для підтримки своєї життєдіяльності, стійкого функціонування і розвитку, протистояти інформаційним небезпекам і загрозам, негативним інформаційним впливам на індивідуальну і суспільну свідомість і психіку людей, а також на комп’ютерні мережі та інші технічні джерела інформації, називається:

1. *інформаційна безпека

2. особиста безпека

3. громадська безпека

4. державна безпека

5. немає вірної відповіді

179. Сис­тема поглядів, яка формується в людини впродовж життя під впливом різних чинників на проблему здоров'я – це:

1. звичка

2. поведінка

3. *спосіб життя

4. біологічні потреби

5. шкідливі звички

180. Швидше і згубніше за все алкоголь діє на клітини:

1. *головного мозку

2. серця

3. печінки

4. нирок

5. судин

181. Стан періодичної або хронічної інтоксикації натуральною або синтетичною наркотичною речовиною, що характеризується потягом до даної речовини, а також психічною і фізичною залежністю від ефекту цієї речовини, називається:

1. *наркоманія

2. звикання

3. шкідлива звичка

4. біологічна потреба5. ейфорія

182. Третя стадія наркозалежності - це:

1. наслідування

2. *фізична залежність

3. психічна залежність

4. звикання

5. абстинентний синдром

183. За статистичними даними, яка кількість викурених сигарет дорівнюють року роботи з токсичними речовинами:

1. 50

2. *100

3. 75

4. 200

5. 150

184. Певний спосіб поведінки, здійснення якого у визначеній ситу­ації має для особи характер потреби – це:

1. *звичка

2. поведінка

3. спосіб життя

4. біологічні потреби

5. шкідливі звички

185. Ймовірність виникнення небезпеки зростає в 7 разів при вмісті алкоголю в крові працівника у кількості:

1. 1 ‰

2. *0,3 - 0,9 ‰

3. 0,1 – 0,5 ‰

4. 0,1 – 0,3 ‰

5. 0,1 – 0,2 ‰

186. Болісний стан людини, що викликається гострою потребою в новій дозі - це:

1. алкоголізм

2. наркоманія

3. токсикоманія

4. *абстинентний синдром

5. психічна залежність

187. При вживанні кокаїнув першу чергу вражається:

1. серце

2. печінка

3. *дихальна система

4. нервова система

5. нирки

188. Який відсоток дорослого населення всієї планети є курцями:

1. 60 %

2. 20 %

3. *40 %

4. 50 %

5. 70 %

189. Звички формуються під впливом:

1. темпераменту

2. характеру

3. *спадковості та умов життя

4. поведінки

5. емоцій

190. Кількість алкоголю в крові у людини масою 75 кг становить після вживання 0,5 л вина:

1. 0,5 ‰

2. *1,2 ‰

3. 1,0 ‰

4. 0,75 ‰

5. 0,9 ‰

191. Перша стадія наркозалежності – це:

1. психічна залежність

2. фізична залежність

3. *наслідування

4. ейфорія

5. звикання

192. Вдихання летючих елементів, зловживання речовинами, що не віднесені до наркотичних і не взяті як такі під контроль, але які викликають явища звикання і хворобливу пристрасть, вважають:

1. наркоманією

2. *токсикоманією

3. шкідливою звичкою

4. наслідуванням

5. психічною залежністю

193. У курця розвивається:

1. *неврозоподібний синдром

2. гіпертермічний синдром

3. токсикоінфекція

4. гіпертонічний синдром

5. астенія

194. Тяжке захворювання, яке спричинене регулярним вживанням алкоголю, нездоланний потяг до алкоголю, який пов'язаний з психічною і фізичною залежністю від нього, що призводить до психічних розладів і деградації особистості – це:

1. пияцтво

2. звичка

3. *алкоголізм

4. шкідлива звичка

5. спосіб життя

195. Кількість алкоголю в крові у людини масою 75 кг становить після вживання рюмки горілки або коняку (150 мл):

1. 1,2 ‰

2. *1,1 ‰

3. 1,0 ‰

4. 0,5 ‰

5. 0,75 ‰

196. Друга а стадія наркозалежності – це:

1. наслідування

2. ейфорія

3. *психічна залежність

4. фізична залежність

5. зміна поведінки

197. До речовин, які викликають звикання, відносять:

1. снодійні засоби, транквілізатори

2. стимулятори ЦНС, аналгетики

3. антипаркінсонічні, антигистамінні

4. летючі ароматичні речовини

5. *всі відповіді вірні

198. Після відмови від тютюнопаління у людини можуть з'явитися:

1. головний біль

2. запаморочення

3. дратівливість

4. слабкість

5. *всі відповіді вірні

199. Непомірне вживання спиртних напоїв людьми, у яких не сформувався синдром залежності від алкоголю - це:

1. *пияцтво

2. звичка

3. алкоголізм

4. шкідлива звичка

5. спосіб життя

200. Дія будь-якого наркотика має наступні фази:

1. початкова, середня, пізня

2. напруги, задоволення

3. ейфорії, залежності, абстиненції

4. *ейфорії, абстиненції

5. початкова, залежності, абстиненції

201. Зіниця в "крапку", погляд порожній, очі напівприкриті, напівсонний стан – це ознаки вживання:

1. героїну

2. гашишу

3. *опію

4. кокаїну

5. «екстазі»

202. Найбільш радіоактивний елемент, який міститься у тютюні :

1. *полоній-210

2. цезій-137

3. йод-131

4. стронцій-90

5. барій-140

203. При використанні героїну наркозалежність виникає через:

1. 5 прийомів

2. *1 -3 прийоми

3. 10 прийомів

4. 4 - 6 прийомів

5. 7 прийомів

204. Обмін речовин складається з процесів:

1. внутрішнього та зовнішнього

2. *асиміляції та дисиміляції

3. позитивного та негативного

4. синтезу

5. балансу та дисбалансу

205. Сукупність властивостей, що визначають придатність продуктів для харчування населення – це:

1. безпечність харчових продуктів

2. *якість харчових продуктів

3. раціональне харчування

4. асиміляція

5. дисиміляція

206. Продукт, який має певні відхилення від вимог Державного стандарту, що можуть викликати скарги або зрушення у стані здоров'я споживача, але, водночас, можуть бути усунені завдяки використанню спеціальних заходів кулінарної обробки, називається:

1. продукт зниженої якості

2. *умовно придатний

3. небезпечний

4. забруднений

5. недоброякісний

207. Яка кількість свинцю при його надходженні в організм людини щоденно може призвести через кілька місяців до хронічного отруєння:

1. 10 мг

2. *1 мг

3. 0,5 мг

4. 2 мг

5. 1,5 мг

208. Назвіть принципи перевірки безпеки ХД для населення:

1. якість

2. токсичність

3. *дозволені рівні споживання

4. безпечність

5. немає відповіді

209. Білки - головна складова всіх органів і тканин організму. Який, во­ни становлять приблизно відсоток від маси тіла людини:

1. 50%

2. *25%

3. 75%

4. 15%

5. 10%

210. Відсутність токсич­ного, канцерогенного, мутагенного чи будь-якого іншого неспри­ятливого впливу продуктів харчування на організм людини при споживанні у рекомендованих кількостях, називають:

1. *безпечне харчування

2. раціональне харчування

3. якість харчових продуктів

4. забрудненість харчових продуктів

5. якісне харчування

211. Продукт, який своїми властивостями що не можуть бути усунені шляхом спеціальної кулінарної обробки, здатний викликати скарги або зрушення у стані здоров'я споживача, називається:

1. продукт зниженої якості

2. умовно придатний продукт

3. небезпечний продукт

4. *недоброякісний продукт

5. шкідливий продукт

212. Природні або синтетичні речовини, які самі по собі звичайно не використовуються як їжа, а свідомо вводяться у харчові продукти на різних стадіях виробництва, перевезенні і зберігання з метою надання їм необхідних властивостей, характерних органолептичних показників, називаються:

1. *харчові добавки

2. допустимі продукти

3. консерванти

4. біологічно-активна добавка

5. ароматизатори

213. Максимально недійову дозу використовують для визначення:

1. *допустимої добової дози

2. гранично-допустимої концентрації

3. токсичності харчових добавок

4. якості харчових добавок

5. для вивчення віддалених ефектів дії певної речовини

214. Добова потреба організму людини у білках становить:

1. 50-60 мг

2. 30-50 мг

3. 50-75 мг

4. *80-100 мг

5. 30-40 мг

215. Скільки груп показників включають мікробіологічні критерії безпечності продуктів харчування:

1. дві

2. три

3. *чотири

4. п’ять

5. шість

216. Максимальна кількість ксенобіотика в мг на 1 кг тіла людини, надходження якої з їжею щоденно протягом усього життя не .може негативно вплинути на стан здоров'я нинішнього та майбутнього поколінь з урахуванням сучасних наукових поло­жень – це:

1. *допустима добова доза

2. гранично допустима концентрація

3. безпечна кількість

4. токсичність

5. шкідлива доза

217. Використання харчових добавок (особливо синтетичних) виправдане лише тоді, коли досягається:

1. технологічний

2. економічний

3. соціальний ефект

4. коли їх не можна замінити

5. *всі відповіді вірні

218. Добова потреба дорослої людини у воді становить:

1. 1-1,5 л

2. 1,5-2 л

3. *2,3-2,7 л

4. 3-3,5 л

5. 0,75-1 л

219. Продукт, який в повній мірі відповідає вимогам Державного стандарту, називається:

1. умовно придатний продукт

2. *доброякісний продукт

3. безпечний продукт

4. очищений продукт

5. стандартний продукт

220. Із важких металів (для них встановлені ГДК у харчових продуктах) найнебезпечнішими є забруднення харчо­вих продуктів сполуками:

1. свинцю

2. кадмію

3. ртуті

4. миш'яком

5. *всі відповіді вірні

221. Головна вимога до харчових добавок – це:

1. *безпечність

2. якість

3. допустима добова доза

4. гранично-допустима концентрація

5. зниження токсичності

222. Фізіологічно по­вноцінне харчування людей з урахуванням їх статі, віку, характе­ру трудової діяльності, особливостей клімату та інших чинників, називають:

1. *раціональне харчування

2. обмін речовин

3. ферментативна активність

4. асиміляція

5. дисиміляція

223. Продукт, що має певні відхилення від Державного стандарту, але вони не можуть викликати скарг або зрушень у стані здоров'я споживача, називається:

1. доброякісний продукт

2. безпечний продукт

3. *продукт зниженої якості

4. нестандартний продукт

5. забруднений продукт

224. Доза токсичності хімічної речовини на організм людини вимірюється у:

1. *мг/кг

2. г/кг

3. мл/кг

4. мг/мм3

5. г/мм2

225. Дозволені рівні споживання харчових добавок визначають шляхом:

1. хімічних дослідів

2. *токсикологічного експерименту

3. біологічних дослідів

4. опитування

5. визначення якості

226. Значна частина пестицидів здатна до кумуляції. Назвіть типи кумуляції:

1. асиміляція і дисиміляція

2. *матеріальна і функційна

3. хімічна і біологічна

4. хімічна і фізіологічна

5. механічна і хімічна

227. Які нітрати (солі азотної кислоти) є найбільш поширеними при використанні людиною:

1. нітрат натрію (NaNO3)

2. нітрат калію (KNO3)

3. нітрат кальцію (CaNO3)

4. нітрат амонію (NH4NO3)

5. *всі відповіді вірні

228. Всмоктуваність радіонуклідів у травному тракті людини і тварини визначається в основному за рахунок їх:

1. активності

2. *розчинності

3. поглиненої дози

4. еквівалентної дози

5. кількості

229. Стронцій-90 надходить в організм людини в основно­му з продуктами харчування і всмоктується у травному тракті в кров. Який відсоток його всмоктування становить у дорослого:

1. 10-15%

2. *20-30%

3. 40-45%

4. 5-10%

5. 40-50%

230. Який з нижче перерахованих технологічних процесів приготування їжі не доцільно використовувати при приготуванні продуктів з підвищеним вмістом радіонуклідів (оскільки внаслідок цієї обробки радіонукліди залишаються в продуктах):

1. промивання

2. вимочування

3. варіння

4. *смаження

5. заморожування

231. Скільки класів небезпек існує за гігієнічною класифікацією пестицидів:

1. два

2. три

3. *чотири

4. п’ять

5. шість

232. Яка допустима доза нітратів в продуктах харчування допустима в нашій країні:

1. *5 мг/кг

2. 3 мг/кг

3. 2 мг/кг

4. 1 мг/кг

5. 0,5 мг/кг

233. Період напіввиведення цезію-137 з організму людини у віці до одного року становить:

1. 3 доби

2. *9 діб

3. 38 діб

4. 90 діб

5. 30 діб

234. Через нестачу кальцію та білка в раціоні харчування людини, всмоктуваність стронцію-90 у травному тракті людини може підвищитись до:

1. 5-10%

2. 20-30%

3. 30-40%

4. *50-60%

5. 70-80%

235. Пестицид якого класу небезпеки (згідно гігієнічної класифікації пестицидів) не підлягає впровадженню в практику:

1. *I класу

2. II класу

3. III класу

4. IY класу

5. Y класу

236. В процесі копчення та соління м’яса, риби, виготовлення твердих сирів найбільше утворюється:

1. нітратів

2. *нітрозамінів

3. токсичних речовин

4. шкідливих речовин

5. небезпечних речовин

237. Період напіввиведення цезію-137 з організму людини у віці від 1 до 9 років становить:

1. 3 доби

2. 9 діб

3. *38 діб

4. 90 діб

5. 30 діб

238. З яким із продуктів харчування в організм людини надходить 70-80% радіо цезію:

1. *молоко

2. м’ясо

3. риба

4. овочі

5. зернові

239. Значного зниження синтезу нітрозосполук в організмі людини можна досягти додаючи до харчових продуктів наступне:

1. *аскорбінову кислоту

2. сіль

3. цукор

4. олію

5. оцет

240. Технології модифікації чи додавання генів до живих організмів – це:

1. селекція

2. *генетична модифікація

3. біотехнології

4. синтез

5. асиміляція

241. Період напіввиведення цезію-137 з організму людини у віці до 30 років становить:

1. 3 доби

2. 9 діб

3. 38 діб

4. *90 діб

5. 30 діб

242. В умовах радіаційного забруднення в раціоні людини добова кількість овочів повинна становити:

1. 100-200 г

2. 200-300 г

3. 300-400 г

4. *400-500 г

5. 500-600 г

243. Перехід радіонуклідів з продуктів у відвар залежить у багатьох випадках від вмісту солі та кислотності води. Найбільший відсоток стронцію-90 переходить з продуктів харчування у відвар при приготуванні у:

1. дистильованій воді

2. водопровідній воді

3. *водопровідній воді з додаванням кальцію лактату

4. водопровідній воді з додаванням аскорбінової кислоти

5. водопровідній воді з додаванням солі

244. Організм, що містить нову комбінацію генетичного матеріалу, отриманого з використанням генетичної інженерії, називається:

1. біологічний організм

2. *генетично-модифікований організм

3. шкідливий чинник

4. небезпечний організм

5. біологічна зброя

245. Як джерела внутрішнього опромінення найбільш небезпечними є радіонукліди:

1. йоду

2. цезію

3. стронцію

4. плутонію

5. *всі відповіді вірні

246. Які продукти мають за рахунок пігментних ре­човин антоціани з радіозахисними властивостями:

1. чор­на смородина

2. чорноплідна горобина

3. столовий буряк

4. темні сорти винограду

5. *всі відповіді вірні

247. Нині в Україні внаслідок аварії на ЧАЕС основним джерелом опромінення «аварійного походження», що становить 90-95% сумарної дози є:

1. стронцій-90

2. *цезій-137

3. цезій-134

4. йод-131

5. плутоній-210

248. На ризик інфікування збудниками кров'яних інфекцій впливає багато факторів, серед яких:

1. спосіб контакту з кров'ю, об'єм занесеної крові

2. концентрація збудника в крові джерела інфекції

3. частота контактів з кров'ю серед медичних працівників

4. переважання циркуляції того чи іншого збудника кров'яних інфекцій серед місцевого населення

5. *всі відповіді вірні

249. Назвіть основний шлях передачі вірусного гепатиту С:

1. *переливання крові

2. через шкіру

3. статеві контакти

4. через дихальні шляхи

5. через слизові оболонки

250. Чи існує небезпека зараження пацієнтів від медичного працівника? Якщо так, то назвіть найбільш можливі шляхи зараження:

1. при проведенні загального огляду пацієнта

2. *накладанні шва під час хірургічного втручання

3. збиранні анамнезу

4. при рентгенографії

5. УЗ-діагностиці

251. При попаданні крові на шкіру ризик зараження підвищується в тому випадку, коли:

1. в крові міститься високий титр ВІЛ

2. контакт тривалий

3. ділянка шкіри, на яку потрапила кров, велика

4. цілісність шкіри порушена

5. *всі відповіді вірні

252. Ступінь ризику зараження медичного працівника буде більший від якого пацієнта після проведення йому ін’єкції:

1. ВІЛ-інфікований

2. *з позитивним антигеном гепатиту В

3. гепатиту С

4. хворому на сифіліс

5. хворому на туберкульоз

253. За даними проведених досліджень встановлено, що середній об'єм крові при проникненні порожнистої голки на глибину 0,5 см коливався в межах:

1. *0,47-1,91 мікролітра

2. 0,48-1,36 мікролітра

3. 0,3-0,4 мікролітра

4. 2-2,51 мікролітра

5. 0,15-0,22 мікролітра

254. Назвіть групи медичних працівників мають особливо високий ризик зараження збудниками кров'яних інфекцій:

1. персонал клінічних та дослідних лабораторій

2. персонал операційних залів

3. персонал відділень гемодіалізу

4. персонал невідкладної допомоги та онкологічних відділень

5. *всі відповіді вірні

255. Під час яких маніпуляцій найчастіше відбувається поранення медичних працівників:

1. *при надяганні ковпачка на голку

2. дотик предмета до відкритих ділянок шкіри

3. розбирання гострого інструменту

4. введення системи для внутрішньовенних ін’єкцій

5. виймання голки

256. Назвіть основний шлях інфікування ВІЛ:

1. *парентеральний (вживання ін’єкційних наркотиків)

2. статеві контакти

3. травми

4. куріння

5. токсикоманія

257. Назвіть, які є найбільш небезпечні інфекційні захворювання в практиці медичного працівника, які виникають у разі попадання інфікованої крові пацієнта:

1. *гепатити В і С, ВІЛ

2. сифіліс

3. тиф

4. лептоспіроз

5. всі відповіді вірні

258. За даними проведених досліджень встановлено, що середній об'єм крові при проникненні голки для накладання швів на глибину 0,5 см коливався в межах:

1. 0,47-1,91 мікролітра

2. *0,48-1,36 мікролітра

3. 0,3-0,4 мікролітра

4. 2-2,51 мікролітра

5. 0,15-0,22 мікролітра

259. Для розробки програм по запобіганню ризику зараження через кров необхідна така важлива епідеміологічна інформація:

1. категорія медичних працівників

2. анатомічна локалізація поранення

3. вид діяльності, з яким пов'язане поранення

4. вид інструменту, з яким пов'язане поранення

5. *всі відповіді вірні

260. Назвіть засоби захисту медичного персоналу, що зменшують контакти з кров’ю пацієнта:

1. рукавички

2. захисні маски

3. захисний одяг

4. шапочки, косинки, бахили

5. *всі відповіді вірні

261. Який відсоток дорослого населення в Україні є ВІЛ-інфікованим:

1. 10%

2. 5%

3. 3%

4. 2%

5. *1%

262. В яких випадках можливе зараження медичного працівника в разі контакту крові:

1. при пораненні

2. в разі контакту з пошкодженою шкірою

3. в разі контакту з невидимими пошкодженнями шкіри (садно, подряпини, мікротріщини)

4. в разі контакту зі слизовими облонками

5. *всі відповіді вірні

263. Від чого залежить об’єм крові, який переносить при уколі порожнистою голкою:

1. фізіологічного стану організму

2. розміру голки

3. *розміру та внутрішньої порожнини голки

4. внутрішньої порожнини голки

5. імунітету

264. Підвищений ризик контактів з кров’ю виявлено серед хірургів в наступних випадках:

1. при наданні невідкладної медичної допомоги

2. операціях на судинах та грудній клітці

3. при роботі з голкою для накладання швів

4. при роботі з електричним хірургічним інструментарієм

5. *всі відповіді вірні

265. Який профілактичний засіб рекомендують вжити у разі контакту з кров’ю ВІЛ-інфікованого пацієнта:

1. введення гамаглобуліну

2. прийняття цистаміну

3. *антиретровірусна терапія

4. введення антидота

5. імунопрофілактика


0390285201491176.html
0390332804846963.html
    PR.RU™