Е. Морфологічні та тинкторіальні

587. При забарвленні препарату з харкотиння хворого було використано наступні барвники та реактиви: розчин фуксину Ціля, розчин метиленового синього, 5% розчин сірчаної кислоти. Який спосіб забарвлення було застосовано?

А. Ціля-Нільена

В. Гінса-Буррі

С. Грама

Д. Пєшкова

Е. Нейссера

588. Звичайно грунт є не сприятливим середовищем для більшості патогенних видів бактерій, вірусів, грибів і найпростіших. Проте, як фактор передачі ряду збудників інфекційних захворювань він відіграє важливу роль. Які з названих мікроорганізмів найдовше можуть зберігатися у грунті?

А. Мікобактерії туберкульозу

В. Збудники чуми

С. Холерний вібріон

Д. Збудники туляремії

Е. Шигели

589. В бактеріологічну лабораторію направлено харкотиння хворого на туберкульоз, Для бактеріоскопічного дослідження препаратів - мазків і виявлення туберкульозної палички потрібно використати один із методів збагачення, який передбачає обробку харкотиння розчином їдкого натру. Як називається такий метод?:

А. Флотація

В. Інактивація

С. Гомогенізація

Д. Фільтрація

Е. Знешкодження

590. Значну роль у профілактиці туберкульозу відіграє планова масова вакцинація проти туберкульозу новонароджених дітей віком 5-7 днів життя. Для контролю ефективності протитуберкульозної вакцинації застосовують пробу:

А. Алергічну

В. Шика

С. Заксе

Д. Туберкулінову пробу Манту

Е. Діка

591. У лабораторію доставлено сечу хворого на туберкульоз нирок для проведення бактеріологічного дослідження. Шляхом центрифугування із сечі отримали осад, обробили його 10\% сірчаною кислотою та засіяли на картопляно-яєчне живильне середовище. Через три дні росту мікроорганізмів на середовищі не виявлено. Назвіть найбільш імовірну причину.

А. Дуже повільний ріст збудника

В. Непридатне живильне середовище

С. Мікроорганізми загинули під впливом кислоти

Д. Мікроорганізми знаходилися у над осадовій рідині

Е. Не було створено анаеробні умови

592. Для дiагностики туберкульозу лiкар призначив внутрiшньо- шкiрну пробу Манту. Що вона дозволяє виявити?А. Iнфiкованiсть органiзму мiкобактерiями

В. Природну резистентнiсть до туберкульозу

С. Чутливiсть до антибiотикiв

Д. Стан набутого iмунiтету

Е. Бар’єрну функцiю тканин i органiв

593. Для накопичення мiкобактерiй i iх кращого виявлення в препаратах бактерiолог рекомендував один iз методiв «збагачення» харкотиння. Як вiн називається?

А. Флотацiя

В. Видiлення чистої культури

С. Метод Прайса

Д. Бiологiчний метод

Е. Туберкулiнова проба

594. У хворого з підозрою на туберкульоз легень взяли харкотиння для виділення М. tuberculosis. Який фактор патогенності збудника можна визначити за допомогою

методу Прайса:

А. Агресини

В. Ендотоксин

С. Екзотоксин

Д. Корд-фактор

Е. Адгезини

595. У пологовому будинку лікар-неонатолог готується до проведення вакцинації. Яку вакцину він буде вводити новонародженим дітям?

А. АДП

В. АКДП

С. БЦЖ

Д. Поліовакцину

Е. ПА


0390603999136041.html
0390635141562895.html
    PR.RU™