Закон Ома для змінних струмів.

При послідовному з'єднанні шукана напруга дорівнює сумі трьох напруг: на опорі, на ємності та на індуктивності, кожна з яких змінюється за законом синуса.

Коливання напруги на опорі на векторній діаграмі зображаються вектором , що напрямлений вздовж вісі струмів і має довжину , коливання ж напруги на індуктивності та ємності – векторами, перпендикулярними до вісі струмів, з довжинами та . Додаванням цих двох останніх коливань отримаємо одне гармонічне коливання, що зображається вектором , перпендикулярним до вісі струмів з довжиною .

– активна складова напруги, – реактивна складова.

За теоремою Піфагора .

– повний опір кола для змінного струму.

– активний опір кола, – реактивний опір кола.

Амплітудне значення напруги: .

Закон Ома для змінного струму:

. (55.8)

Ця формула справедлива для амплітудних значень струму й напруги, але не для миттєвих.

Тангенс кута зсуву фаз між струмом і напругою:

. (55.9)

Величина називається імпедансомі відіграє роль повного опору кола змінного струму. Імпеданс не є величиною сталою для даного кола, він залежить від частоти струму.

Приладами вимірюють не амплітудні значення струму й напруги (I0, U0), а ефективні, які зв’язані з амплітудними співвідношеннями:

. (55.10)

Таблиця 55.1– Варіанти завдань

№ варіанту
Ємність, мкФ
Ємність, мкФ
Ємність, мкФ

0391003849593342.html
0391103656565114.html
    PR.RU™