Тема: Види програм лояльності

1. Основні вимоги до розробки програм лояльності.

2. Види програм лояльності:

Ø програми, що передбачають матеріальну та психологічну винагороду;

Ø програми з фіксованими та диференційованими знижками;

Ø програми, які зосереджені на вузькому сегменті споживачів;

Ø програми, що створені на основі системи карток;

Ø дисконтні та призові програми;

Ø програми, які засновані на різних технічних платформах;

Ø ко-брендингові програми.

3. Завдання: робота з кейсом.

Рекомендована література

1.Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. – К.: Атака, Ельга-Н, 2009. – 328с. Стор. 140 – 141

2. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 320с. Стор.139 – 140.

3. www. proreklamy.ru

4. http: // www. mr. com. ua – „Маркетинг і реклама” – український професійний журнал.

Види програм лояльності:

1) програми, що передбачають матеріальну та психологічну винагороду;

2) програми з фіксованими та диференційованими знижками;

3) програми, які зосереджені на вузькому сегменті споживачів;

4) програми, що створені на основі системи карток;

5) дисконтні та призові програми;

6) програми, які засновані на різних технічних платформах;

7) ко-брендингові програми.

Ко-брендиг– спільне просування двох марок одного або різних виробників.

Основні форми ко-брендингу:

1) використання різних марок однієї фірми;

2) використання марок засновників спільних підприємств;

3) ко-брендинг інгредієнтів (складових продукту) – при формуванні бренду акцентується увага на складових продукту (комплектуючих) інших марочних товарів.

Самостійне вивчення

Тема: Розробка програм лояльності.

1. Розподіл споживачів за типами лояльності.

2. Схеми заохочення споживачів.

3. Тестування програми лояльності.

4. Завдання: робота з кейсом.

Рекомендована література

1.Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. – К.: Атака, Ельга-Н, 2009. – 328с. Стор. 143 – 147

2. www. proreklamy.ru

3. http: // www. mr. com. ua – „Маркетинг і реклама” – український професійний журнал.

4. Методичні матеріали самостійного вивчення.

Розглянути види та типи лояльності.

Розробити програму лояльності для умовного підприємства:

- оператор мобільного зв’язку;

- салон краси;

- магазин продовольчих товарів;

- книжковий магазин;

- туристична фірма тощо.

Обґрунтувати вибір виду програми лояльності її структури та заходів заохочення.

Види програм лояльності:

1) програми, що передбачають матеріальну та психологічну винагороду;

2) програми з фіксованими та диференційованими знижками;

3) програми, які зосереджені на вузькому сегменті споживачів;

4) програми, що створені на основі системи карток;

5) дисконтні та призові програми;

6) програми, які засновані на різних технічних платформах;

7) ко-брендингові програми.

Типи лояльності

Тип лояльності Коментар Вид лояльності Коментар Тип цільової аудиторії
Трансакційна (поведінкова) лояльність Постійні споживачі, що тривалий час взаємодіють з фірмою але чутливі до дій конкурентів Хибна лояльність Відсутність лояльності Споживач купує марку, але при цьому не відчуває ні задоволення, ні емоційної прихильності до неї. Такі споживачі купують марку у зв’язку із сезонними розпродажами, або накопичувальними знижками. Споживач не задоволений маркою, але з різних обставин вимушений її купувати. „Терорист” – постійний споживач, який за свою відданість фірмі бажає мати певні винагороди, вимагає цінових знижок, постійно бере участь у акціях зі стимулювання збуту. „Найманець” – раціональний споживач, якого можна перекупити, але зробити вірним фірмі неможливо. „Перебіжчик” – непостійний споживач, який постійно змінює продавців і якого дуже важко втримати. „Заручник” – псевдо лояльний споживач, який змушений зберігати свою відданість фірмі, оскільки іншого вибору у нього немає. „Потенційний споживач” – споживач, який поки що незадоволений товаром фірми або не знайомий із її діяльністю, але входить до цільової групи фірми..
Перцептивна лояльність Споживачі задоволені стосунками із фірмою, зацікавлені у їх продовженні, добре ставляться до фірми і її продуктів, відчувають гордість, довіряють фірмі. Справжня лояльність Латентна лояльність Споживачі задоволені маркою і постійно її купують Споживач високо оцінює марку, але не має можливості часто її купувати. Лояльний споживач – постійний клієнт фірми, який повністю задоволений нею та її продуктами, регулярно рекомендує їх своєму оточенню, відкритий до діалогу. Інтровертнолояльний споживач – усім задоволений, але не виказує своєї відданості фірмі та активно не пропагує її.
Комплексна лояльність Комбінація перших двох типів.


0694787997913001.html
0694839554686430.html
    PR.RU™