ие; in vitro жүйесінде ақуыздық қабыққа орнау қабілетіне және жақсы сыйымдылыққа ие

Қ1б: ГОСТ

Қ8,б: жемдік ашытқылар, саңырауқұлақ мицелиі

Қ5т: сперманы ал және оның сапасын бағалау; сперманы сұйылту

Қ1т: жатырлық, қынаптық

Қ14қ: candida scottii, candida tropicalis; Sacharomyces cerevisiae; candida arborea,candida utilis

Л2қ: Corynobacterium glutamaticum, Brevibacterium flavum, ауксотрофты штаммдары; әрбір штаммға жеке арнайы қ.о.құрамы; ббз көзі ретінде жүгері экстрактін пайдалану

Л2ө: продуцент ретінде Aspergillus niger қоллданылады; ортаның негізі ретінде глюкозалық шырынды, крахмал мен меласса гидролизатын қолданылады; ферментация сұйық және қатты фазалық әдістермен жүзеге асырылады

М8б: басқарылатын биосинтез

М5б: мақсатты өнімді синтездеу

М4б: витаминдер, ферменттер, антибиотиктер

М10т: сепарация

М3т: «сағаттық шыны техникасы»

М4қ: ұдайы өндіріс биотехнологиясы

М3к: эмбриоинженерия әдістерінің дамытуға

М5қ: адам ооциттерін консервациялау әдістерін өңдеуде; төменгі температураларға клеткалық реакцияны зерттеуде

М4ә: ұрғашы-донорларды өлтіру әдісі;

Хирургиялық

М3қ: қ.о. ағымының жылдамдығының; жүйеден культуралдық сұйықтықтың ағуын қамтамасыз ету

М3т: периодтты культивирлеудің құнарлану әдісі; диализ арқылы культивирлеу

М4б:седиментациямен және сүзу арқылы; тұндыру мен флотация арқылы

М5а: конвективті, терморадиациялық

М7қ: сусыздандыру әдісі; құрғату әдісі

М4қ: үрдістің циклды өтуі; технологиялық мерзімдердің ауысуы

М2к: қ.о. құрамы өзгермелі; қореттік заттар концентрациясы азаяды

М.а: шикізатты анаэробты жағдайда өңдеу; метанотенк

М4қ: Т-B лимфоциттердің идентификациясы ж/не қасиеттерін анықтауда; антигендер мен антиденелерді табудың заманауи әдістерін жүзеге асыруда; антигендерді ж/не оларға дәрілік заттарды жеткізуді анықтауда

М13қ: 3-ұрпағы кқміртек оксидаты, газ тәрізді көмірсулар, көмірқышқыл газ, көміртек қоспалар; 1-ұрпағы көмірсулар; 2-ұрпағына ие сұйық көмірсулар

М,1,5ж: Methylococcus, Pseudomonas; Hansenula, Candida, Mycobacterium, Methylococcus

Н4н: бактериофагтар

Н4м: дегидрофолатредуктазаға (ДГФР) төзімді ген; гипоксантин-гуанин фосфорибозилтрансферазаға (ГФРТ) төзімді ген; тимидинкиназаға (ТК) төзімді ген

О3,2з: фенилсірке қышқылы

О4ш: аналық жыныс бездерінде ооциттерінің үлкен қорының болуы

О5ә: қатты фазалық; сұйық фазалық; ағынды

Ө5ш: соңғы өнімнің үлкен шығымды болуы

Ө4қ: мутантты штамдар; ген_инженерлік штаммдар

Ө5к:қызмет көрсетушілер мен тұтынушыларға қауіпсіздігі; қол жетімді және арзан субстратта өсу қабілеттілігі

Ө8т: физиологиялық талаптармен сәйкестігі; залалсыздандыру жеңілдігі

Ө2қ: барлық кезеңді қ.о. мен ауаның жоғары залалсыздануы; сорбциялық әдіс арқылы культуралдық сйықтықты ферментация сатынан кейін тазарту; барлық құралдарды залалсыздандыру

П2и: эндометрияның секрециялық қызметінің дамуының шарттары; ұрықтың жақсы дамуын қамтамасыз етеді

П3қ: тышқан эмбриондарынан бластоциста сатысында бөлініп алынады; клеткалар дақылында пролиферация жасауға қабілетті

П3т: бастапқы фаза; экспонициалды өсу фаза

Р5ә: жабысқақ ұштар әдісі; доғал ұштар әдісі; гомополимерлі ұштар әдісі

С11б: пастерге дейінгі

С3қ: 7-АЦК, 7-АДЦК

С.б: басы, мойны

С.б: гаплоидты клетка; аталық жыныс клеткасы

С1п: фолликула жетілдіру қасиеттері бар; аналық бездің фолликулаларының овуляциясын және эструс қоздыратын

С4а: жартылай ағынды әдіспен; арнайы аэрациялық аппаратта; продуцентті дақылдаудың тереңдік әдістерін пайдалану арқылы

Т1,6а: пастерден кейінгі

Т1,5,4қ: биореактор

Т8,б: жемдерді сүрлеуге арналған ашытқылар, өсімдіктерді қорғау құралдар

Т1-б: генетикалық құрастырудан алынған жануарлар; ұрпақтан – ұрпаққа берілетін организмнің барлық клеткасында бөтен ДНК бар жануарлар

Т4қ: визуальды-морфологиялық әдіс; in vitro жағдайларында дақылдау әдісі

Т3ж: өнімді бөліп алу; өніді тазарту

Т3ж: өнімді бөліп алу; өнімді тазарту

Т1а: микроинъекция әдісі арқылы; ДЭАЭ –декстранды қолдану арқылы; ретровирусты векторларды қолдану арқылы

Т2м: медициналық нұсқаулар бойынша ббз алу; ауруларға төзімді жан/р алу; жаңа шаруашылыққа бағалы белгілері бар жан/ды алу

Т6ж: альцгеймер ауруы; бұлшық ет дистрофиясы; онкологиялық аурулар

Т3ә: ретровирустың векторлар көмегімен; ұрықтанған жұмыртқа клеткасының ядросына микроинъекциясымен; модификацияланған эмбриондық бағалы клеткалар көмегімен

Т2ә: химиялық; иммуноферменттік; молекулалық

У3ж: қолдан жасалған қынап көмегімен; фистульды әдіспен

Ұ8т: жануарлар организмінің гормональдық статусы

Ү13т: қ.о.құрамына; қолданған субстратқа сай алынған өнім шығымының коэфицент санына

Ү4н: м/о клеткалары қ.о. енгізілген; м/о клеткалары бос күйінде болады

Ф3а: продуцент культурасын (инокулят) дайындау және сақтау

Ф3с: стандартты ересек мал салмағының 70-75% мөлшеріне жеткен шағымен; белгілі малға байланысты тән пішінінің толық қалыптасуымен

Ф1с: біріншілік; екіншілік

Ф8б: алмастырылмайтын аминқышқылдардың мөлшері өсімдік клеткасымен салыстырғанда бактерия клеткасынан жоғары; белок беосинтезі реакциясының жоғары жылдамдығы

Ф4а: ферментациялық аппаратураны, технологиялық ж/не қайта айналмалы су мен ауаны залалсыздандыру;қ.о. мен субстраттарды залалсыздандыруға дайындау

Ф5т. О2а: продуценттің субстратпен өзара байланысуы; биомасса жинақталуы

Ф5ж: алдын ала дайындалған және белгілі бір температура жеткіліксіз қ.о. егу материалын салу; клеткалардың өсуінің аяқталуы

Ф8б: температура, қысым

Ф5б: м/о клеткалары; м/о метаболиттері

Ф3а: инокулятты беттік әдіспен көбейтіп н/се тереңдік сұйық дақыл жағдайында музейлік дақылдарды өсіру арқылы; егу материалдарын ферментация кезеңінде сусымалы ортада металл ыдыста н/се екі жағынан перфорирленген тік кюветаларда өсіреді

Ф8,б: фермент синтезі залалсыздандырылған ауа айналмалы түсіп отыруымен ж/не ортаның рН пен температура көрсеткіші тұрақты болғанда 3-4 тәулікте жүреді; Ферментацияның бақыланатын жағдайларында жүреді

Ф7п: мерзімді; үздіксіз-циклды

Ф8м: ферментацияның бақыланатын жағдайларында өтеді; ферментті бөліп алу төменгі температурада әртүрлі концентрленуді пайдалану кезінде

Ф3а: продуцент культурасын (инокулят) дайындау ж/не сақтау; қоректік заттарды ж/не орталардың алынуы ж/ не дайындалуы; ферментациялық аппараттың

Ф3е: мақсатты өнімді бөліп алу және тазалау; дайын тауарлық өнімнің алынуы; қалдықтардың және артық өнімдердің залалсыздандырылуы

Х1-б: генетикалық мозаикалы; бластомерлердің әртүрлі генотиптермен қосылу нәтижесінде пайда болған даралар

Х3б: ұлпаларды дифференцировка үрдістерін және даму механизмдерін; клеткааралық әрекеттесулерді және гендердің плейотропты әсерін

Х5а: пеллюцид аймағын алып тастауды қажет етпейтіндігі; түраралық комбинацияларды имплантациялауда кедергінің болмауы

Х4 «1» 2е: қалыпты қысымда; белсенді реакцияда және ортаның қалыпты температурасында

Э.т: эстрадиол,эстрон

Э4т: жай суыту; мұздату

Э4е: донорларда полиовуляция шақыру; эмбриондарды шығару және сақтау

Э3а: цитологиялық; молекулалық

Э4а:пеллюцид аймағының тұтастығымен; бластомерлер күйі және эмбриондар морфологиясымен

Э5н: тростик қант шырыны; қант қызылшасы

Э4э: промоторлы эукариот транскриптоны, полиаденилдеу сигналдары; репликация ж/не терминация; селективті маркер, клондау сайттары

Э6а: қатаң залалсыздандырылған жағдайларда; аэробты жағдайларда; терең мерзмді дақылдау

І 5 м: генетикалық құнды бұқаларды бағалау; сансыз ұрпақ алу және табынның сапасын жоғарлату

І 6 қ: сүттілігі жоғары сиырларды; бұзаулардан кейін 60 күннің ішінде екі овуляция жүрген сиырды

E. Coli 7т: патогенді м/о жоқ; көп мөлшерде алынады

S.serevivisiae 3ж: эписома н/се плазмида негізінде; интеграциялау қабілетке иие векторлар; жасанды ашытқы хромосомалар

Spirulina 7а: биомасса құрамында (%) 70 дейін толық а.қ. тұратын белок; 19 көмірсу; 4 н.қ. мен 4 липид бар

L-глутамин 1(α-1)4қ:ортадағы аммонийдің жоғары концентрациясы; ортада биотиннің 1 – 5 мкг/л дейін болуы; ортада антибиотиктің болуы

Lactobacillus delbrueckii, L. leihmannii, L. bulgaricus 4, 5а: кальций лактатының ертіндісін фильтр-пресске беріп, кейін буландырады; дайын өнімді алу сатысында дақылдық сұйықтықты 80-90ᵒ қыздырып, сөндірілген әкпен бейтараптайды; шикізат ретінде қант мелассасы мен крахмал гидролизатын қолдану арқылы

GMP 1р: препараттың биоқолжетімділігіне талаптар

Bacillus 5а: грамицидин, субтилин, полимиксин

1944 7ғ:О.Т. Эйвери


0755064491815038.html
0755106966896035.html
    PR.RU™